EWN reporter Thando Kubheka,

Captain Kay Makhubela SAPS Spokesperson

: 00:00