EWN reporter, Theto Mahlakoana, tells us what the court actually said.

: 00:00